Dari kiri ke kanan:
B
Di baris pertama ada Windi, Niken, Fuad, dan Zaki
Di baris kedua ada Lutfi, Reza, Nadita, dan Deny.
Di baris ketiga ada Alidha, Yuanita, Willa, dan Martias.
Di baris terakhir ada Adinda, Sisil, Wulan, dan Fahmi.

Advertisements